top of page

זימון אסיפת דיירים חוקית

אז מה הדרך הנכונה לקבוע אסיפת דיירים בכדי להחליט על העברת שרביט הניהול לחברת ניהול חיצונית?


כוועד בית אתם נדרשים לזמן אסיפת דיירים בבניין בנוגע לכל החלטה אשר אינה בגדר התחזוקה השוטפת וכרוכה בהוצאות כספיות מצד בעלי הדירות, חשוב מאוד שאת תהליך זימון האסיפה עפ"י חוק תדעו מראש ותחסכו לעצמכם טרחה בהוכחת דברים בעת מחלוקת עם דייר.

לכן, הכנו לכם מדריך של שני שלבים מפורטים ופשוטים הכוללים קבצי PDF מותאמים להורדה ושימוש חופשי.


כוועד בית, אתם לא רק מתנדבים ופועלים למען בניין נאה ומטופח ודיירים מאושרים, חשוב לזכור שאתם הישות המשפטית בבניין, כל מעשיכם נמדדים בזכוכית שופטת ודייר אשר אינו מסכים עם דרכי הפעולה שלכם וטוען שהם בניגוד לחוק או לתקנון הבניין יש את הזכות לתבוע את צדקתו ולקחת אתכם לבית משפט, לכן, תמיד נפעל בהתאם להוראות החוק.


באם לא צוין אחרת ע"י כלל בעלי הדירות בעזרת 'תקנון מוסכם' אשר מתועד בטאבו, הנכם נדרשים לפעול עפ"י הנחיות ה'תקנון מצוי' בכל אשר לקביעת אסיפה ותיעודה, הנחיות אלו מפורטות בסעיפי חוק המקרקעין.

לכן, ללא דיבורים נוספים, כך תעשו זאת נכון בשני שלבים פשוטים:


א. השתמשו בפורמט המוכן שלנו – PDF "זימון אסיפה", דאגו להציג את ההודעה על זימון אסיפת דיירים לפחות 4 ימים לפני תאריך האסיפה במקום בולט לכלל הדיירים (לובי, כניסת המעלית או הבניין), חשוב שתרשמו את נושאי האסיפה בכדי שתוכלו לדון בהם ולקבל עליהם החלטה, לכן, רשמו בנושאי האסיפה משהו כמו: העברת ניהול/אחזקת הבניין לחברת ניהול חיצונית ובחירת חברת ניהול/אחזקה לבניין.


 

חשוב לזכור!

העברת ניהול הבניין לחברה חיצונית כרוך ברוב של 2/3 מבעלי הרכוש המשותף (כ-2/3 מבעלי הדירות ברוב המקרים, לא בטוחים? התקשרו אלינו 9275* ).

לעומת זאת,

לבחירת החברה הספציפית אשר תבצע את תפקיד ה"מתחזק" נדרש רוב של מעל מחצית מבעלי הדירות.


 

ב. בכדי שהחלטות המתקבלות באסיפה יקבלו תוקף חוקי ומשפטי, אנו מחויבים למלא פרוטוקול מסודר בו נרשום את שמות בעלי הדירות או השוכרים (אשר להם ייפוי כוח) שהשתתפו באסיפה, מה הנושאים בהם דנו, וחתימות הדיירים אשר הצביעו "בעד" / "נגד" / "נמנע", באותו נושא שהועלה.

מומלץ מאוד להעזר ב PDF "פרוטוקול אסיפה" בכדי להקל על מילוי הפרוטוקול וכל אשר נחוץ וחשוב שיהיה כתוב בו.


ועד בית שלא יוכל להוכיח שנבחר ע"י רוב חוקי באסיפה דיירים חוקית ומתועדת לא יוכל לתבוע את אשר מגיע לקופת הוועד מהדייר הסרבן, שכן, אשר אסור לו לנהל ולהחזיק את כספי הדיירים. בדומה לכך גם חברות הניהול.


לתשובות נוספות בנושא זימון אסיפה וניהולה התקשרו עכשיו 9275* (שלוחה 3)

Comments


bottom of page